Ochrana osobních údajů

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy, działający pod adresem: e-dekorator.com należy do firmy

KOSZULKOLANDIA ul.Przemysłowa 78 43-100 Tychy 

wpisanej do rejestru działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym: 36780
NIP: 6462629764, REGON: 240378037

Ochrona prywatności w Internecie jest dla firmy Koszulkolandia bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu e-dekorator.com. W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiłeś, oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji. Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji, miedzy innymi są one wymagane w przypadku zakupu w tym przypadku wysyłki towarów. Dane osobowe w szczególny sposób dbamy o Twoje dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich.

Będziesz musiał wpisać swoje dane w następujących przypadkach:

 • Chcąc dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, zostaniesz poproszony o Twoje dane osobowe (nazwisko, imię, nazwa firmy, NIP, dane teleadresowe, telefon oraz e-mail). Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzaniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych towarów pod wskazany adres. Przechowujemy Twoje dane w bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. Chcąc również informować Cię o najnowszej ofercie, automatyczne dostarczamy informacje o nowościach w sklepie. W podobny sposób poinformujemy Cię o wyjątkowych wydarzeniach i ofertach handlowych.
 • Koszulkolandia oferuje usługę informowania Użytkowników serwisu o nowościach oferowanych przez sklep. Możesz zatem samodzielnie dopisać swój adres w serwisie e-dekorator.com w panelu Newsletter.

ZGODNIE Z RODO 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest KOSZULKOLANDIA Wojciech Palka może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Przemysłowa 78, 43-100 Tychy.
   
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: rodo@koszulkolandia.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem konta użytkownika
   
 4. w sklepie on-line, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter.
   
 5. W przypadku zakupu towarów, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie rejestracji użytkownika w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne, natomiast w sytuacji realizacji i obsługi zamówień niezbędne do prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży.
   
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji umowy kupna-sprzedaży.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do momentu zrealizowania zamówienia.
   
 8. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru.
   
 9. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
   
 10. Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług e-dekorator.com, do których musisz się zalogować, wyloguj się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Twoich zasobów lub informacji. Dane podane przez Ciebie podczas składania zamówienia znasz tylko Ty i firma Koszulkolandia. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione. Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.